Kind living | En livsstil for alle

Kind living – Det som føles rett

Jeg har vært opptatt av kind living hele livet uten å nødvendigvis vite hva det var. Jeg har gradvis jobbet meg nærmere en mer bevisst livsstil de siste ti- femten årene. Jeg har gått gjennom vanskelige tider og fremdeles må jeg stå i langvarige krevende situasjoner.

Dette har fått meg til å gjøre flere store skift i hvordan jeg velger «å ta det og ha det». Jeg velger nå å håndtere livet på min måte. På den måten som er best for meg uavhengig av hva andre mener.

Da jeg vokste opp følte jeg ikke at jeg passer inn noe sted. Jeg følte meg annerledes på en dårlig måte og hadde vansker med å akseptere meg selv. Jeg var opptatt av ting ingen andre på min alder brydde seg om. Som miljø, dyrevelferd og fred.

Jeg forstod ikke hvorfor andre brukte så mye tid på å krangle eller bidra til konflikt. Løsningen virket så enkel for meg. Hvis bare alle hadde vært snille mot seg selv og andre, da ville vi alle hatt det bra – ville vi ikke? Men jeg var jo bare et barn. Hva visste vel jeg?

Ganske mye viste det seg. Men det tok meg mange mange år før jeg turte å stole på meg selv. Å tørre å bruke hva jeg følte var rett som styrende for valg og måten jeg levde på fullt ut.

Kind living – Et hjem for alle

Kind living - mitt hjem

Kind living har etterhvert blitt det “hjemmet” og den rettesnoren jeg følte jeg manglet når jeg vokste opp. Det andre levde etter og brydde seg om virket ikke viktig eller hensiktsmessig for meg. Jeg opplevde stadig gap mellom hva folk sa og hva de gjorde i praksis. Det som ikke hang på greip var det vanskelig å forholde seg til.

Det fikk meg til å føle meg defekt. Jeg lurte på hvorfor jeg ikke var som de andre. Jeg følte meg ofte som en byrde fordi jeg ikke ønsket eller klarte å leve opp til andres forventninger. Fordi jeg ikke bare kunne gjøre som jeg ble fortalt. Jeg måtte stilte spørsmål og komme med alternative løsninger. Hvorfor klarte jeg ikke å slutte å blande meg og bare la ting jeg ikke forsto passere?

I dag er jeg glad for at jeg ikke klarte å leve etter andres pipe. At jeg stilte spørsmål. At jeg ikke stille fulgte strømmen når jeg synes noe ikke var riktig. Det førte meg til en hverdag som passet for meg. Til et liv hvor jeg kan leve ekte og autentisk som den jeg er. Uten forbehold.

Kind living er en livsstil jeg tror de fleste vil føle seg velkommen i om de gir det en sjanse. Livsstilen har gitt meg retning og trygghet. En mulighet til å være tro mot meg selv og fornøyd med hvem jeg er uavhengig av andre. Jeg håper det kan være like betydningsfullt for deg.

Kind living er nemlig en livsstil som tilpasses akkurat den du er og hva som er viktig for deg. Helt uavhengig av religion eller politikk eller andres meninger. Det er noe personlig og det er bare ditt!

Min intensjon med artikkelen

I denne artikkelen ønsker jeg å dele mine innsikt og min forståelse av Kind living. Håpet mitt er at du som er ny skal kunne få en grundig innføring i hva Kind living er. Hva slags mekanismer som spiller inn og hvordan de arter seg, slik at du kan begynne å bruke Kind living i praksis.

Jeg håper du vil sitte igjen med forståelse. At du vil kunne svare på om Kind living er noe du har lyst til å gjøre til en del av din egen hverdag.

For deg som er viderekommen, håper jeg å kunne bidra som en støtte og en heiagjeng på din ferd videre. Jeg vil også si takk. Takk, for at du tar viktige steg for et felles beste for fremtiden.

Hva er kind living?

kin living - fugl i hånd

Min definisjon på kind living eller en snill livsstil er å leve livet på en slik måte at man:

I størst mulig grad tar valg basert på de mest positive utfallene. Eller – de minst belastende utfallene. For seg selv, for fellesskapet, for samfunnet, for alle levende skapninger og for naturen.

Med andre ord kan det beskrives som en bevisst livsstil som gir gevinst for alle parter eller i det minste, ikke gjør det verre for noen av partene.

Vi, skapningene som bor her, naturen og jorda vår er ikke er separate entiteter. Vi er alle en del av en større helhet. Enten vi vil det eller ikke får våre valg konsekvenser. For oss selv, for andre, for dyrene og for jorda vår.

Det er ikke likegyldig for vår felles fremtid hvilke valg vi tar. Derfor er valgene du tar viktig. Derfor – men selvsagt ikke utelukkende derfor – er du viktig. Du er en viktig del av alt.

Gjennom Kind living velger vi å være tilstede og påkoblet bevisstheten om dette. Vi lever og tar veloverveide valg basert på våre egne verdier. Hva som føles bra og dermed er bærekraftig for oss i lengden. Vi baserer valgene på nøytral kunnskap og informasjon som ikke favoriserer noe og ignorerer noe annet.

Vi baserer valgene våre på en tanke om et felles beste, uten å bidra til å skape tapere og vinnere.

Det hjelper for eksempel ikke å gjøre alt for at andre skal ha det bra, om du glemmer å ta vare på deg selv. Hvis ikke du har det bra blir det jo enda vanskeligere å ta gode valg. Derfor påvirker hvordan du har det andre.

Likeledes er det ikke bærekraftig i lengden å bare tenke på seg selv her og nå. Ved å lukke øynene for alle konsekvenser i nåtid og fremtid.

Hvordan velge en snillere livsstil?

Kind living - velge snilt

Du synes kanskje at Kind living virker flott i teorien, men tror det er vanskelig i praksis? Det må det ikke være. Kind living handler ikke om perfeksjonisme eller å feie det ubehagelige under et teppe. Det handler om å flytte ut av “flink pike” og offerrollen og ta seg selv på alvor.

Det er å ikke leve etter hva andre vil at vi skal. Å ikke leve for å tilfredsstille andres mål om profitt på andres bekostning. Å ikke leve ut i fra en tanke om at vi er ubrukelige ofre. Ikke leve slik at vi lar automatiske negative tanker styre våre handlinger.

Lev heller utifra hva du tror på innerst inne. Hva som er viktig for deg og hva som vil gi deg en ren samvittighet. Det er et bevisst valg om å gjøre kritisk refleksjon til en stor og viktig del av livet.

Hvordan kan vi vite at de valgene vi gjør er til det beste for kollektivet?

Jeg har et spørsmål jeg pleier å stille meg selv, i ulike valgsituasjoner:
Er dette valget til det beste for meg selv, for andre, for dyrene og for planeten?

Kjærlighet istedenfor frykt

kind living - kjærlighet

Det som er spennende med Kind living er at jo mer jeg stiller kritiske spørsmål til hvorfor jeg tar de valgene jeg tar. Jo bedre blir jeg kjent med meg selv.

Jeg har forstått at å ta valg basert på et felles beste. Det er nettopp det som gjør at jeg har det bedre med meg selv. Det er valg i tråd med mine verdier, hvem jeg virkelig er bak det ytre.

Dette forteller meg at om vi kan tørre å ta valg ut fra kjærlighet istedenfor frykt. Da kommer vi nærmere oss selv og andre og jo bedre vil mennesker, dyr og planeten få det.

Jeg tror ikke det er tilfeldig. Jeg tror det er en grunnleggende innstilling. Jeg tror det er slik vi er skrudd sammen. Jeg tror det er det vi trenger.

Hvem eller hva styrer livet ditt?

kind living - veivalg

Vi styrer livet i stor grad fra eksterne impulser, mer enn fra interne refleksjoner, tror jeg. Livet leves som en respons på sosial kontroll og en sosial oppdragelse ut fra status quo.

Den baseres på tidsepoke. Sted vi lever på. Hvem som bor der. Hva slags kunnskap vi eksponeres for og hva som foregår der. Den skapes, endres, eies ikke av noen, og det er ikke alltid så lett å oppdage at den påvirker oss.

Det har blitt sagt at vi hver dag tenker ca 30-60 000 tanker. Disse tankene er ofte uinviterte. De kommer fra fortid, opplevelser, minner, drømmer, informasjonsprosessering, media, nære og fjerne, planlegging og instinkter for å overleve.

Tankene blir ofte til det vi opplever som sant når vi ikke stopper opp og stiller spørsmål ved dem. Vi må huske på at de ikke nødvendigvis er det.

Å ta lærdom av våre feil

Kind living - forståelse

Jeg tror vi er koblet for å kunne oppleve et liv med overflod. Overflod av glede, nærhet, kreativitet, medfølelse og kjærlighet. Til tross for alt det vanskelige. Jeg tror det er vår sanne natur.

Å ta lærdom av våre feil og de vanskelige situasjonene vi blir presset inn i. For deretter å velge en mer hensiktsmessig måte å leve på.

Hadde du fortalt mitt 16 år gamle selvdestruktive og deprimerte meg dette ville jeg mest sannsynlig internt ha himlet med øynene og holdt meg langt unna deg etterpå.

«Forstod de ikke at verden var dømt til å gå under? På grunn av ignoranse, egoisme og et behov for å fremstå som noen de ikke var på bekostning av andre. For ikke å snakke om konflikt og krig?»

Offermentaliteten var godt integrert i meg. Jeg trodde virkelig at det ikke fantes håp. At livet mitt skulle være en endeløs lang torturering. Uten mening. Uten lyspunkter. Jeg trodde det fordi jeg aldri tok tak i tankene mine og utfordret dem.

Fordi perspektivet mitt var så innsnevret. Jeg tolket mine feil og min motstand mot å gjøre som alle andre som bevis på at jeg var verdiløs, istedenfor en mulighet til å undersøke hvorfor jeg gjorde som jeg gjorde og lære av det.

Opplæring i å frykte frykten

kind living - frykt

Til mitt forsvar ble jeg, som mange andre fra en tidlig alder opplært. Opplært til å ta valg basert på frykt og vrangforestillinger.

Frykt for å ikke bli akseptert eller holdt utenfor. Vrangforestillinger basert på myter. Tradisjoner. Ego. Behov for kontroll og makt. Sosiale koder eller for å forhindre å bringe skam på min familie.

Vi streber etter å oppnå det perfekte liv som blir portrettert utad i de miljøene vi vanker i. Selv om vi fort lærer å forstå at ingenting er rosenrødt på innsiden av lukkede dører eller bakerst i skapet.

Mye av tankene vi har handler ofte dermed om frykt. Frykt for å ikke bli godtatt. Frykt for å være alene. Frykt for å ikke være god nok. Frykt for å bli sett ned på eller frykt for å bli avslørt.

Hadde jeg bare da visst at den eneste jeg trengte å jobbe med og få aksept hos var meg selv. At måten å få til et på, var å handle i tråd med mine egne verdier og tørre å være meg selv. Slik at jeg kunne stå inne for mine valg. Da hadde jeg kanskje fått det bedre tidligere.

Men igjen er jo kontrastene i livene våre blant det som skaper glede. Vi må ha de mørke opplevelsene og periodene for å kunne kjenne igjen når vi har det bra. Ikke minst for å klare å kjenne på takknemlighet og ikke ta alt for gitt.

Hvem tjener på at du ikke har det bra?

Kind living - hvem tjener på dette

Plutselig har flere og flere begynt å våkne opp. Våkne opp til det faktum at denne frykten vi alltid har kjent på og som styrer oss. Er en illusjon, selv om den er reell i sin konsekvens. En illusjon skapt av blant annet gode markedsføringsstrateger og store selskaper. De kan sies å gjøre det motsatte av kind living. De velger å utnytte folks sårbarhet for egen vinning. Hvor er kjærligheten i deres prosess med å manipulere forbrukerne til å “trenge” deres produkter og tjenester?

Er det virkelig sant at du blir sosialt utstøtt hvis du ikke følger trendene? Eller er det bare noe du tror? Fortjener du ikke venner som kan akseptere deg for den du er som et individ? Å bli akseptert for en person bak en ytre fasade? Jo! Å selv om de kan virke umulig nå, så lover jeg deg at det ikke er det.

Jo mer trygg du blir på deg selv. Hvem du er bak maska. Hva som er viktig for deg. Jo mer i tråd med dine egne verdier og med helhetens beste du handler, jo lettere vil du finne likesinnede. De vil dukke opp automatisk.

Se om du kan kjenne på takknemlighet for den muligheten du blir gitt hver dag. Til å ta styre unna og heller ta valg i en bedre retning. En retning der du ikke bare følger strømmen, men tar bevisste valg som føles bra for deg.

To gode spørsmål du kan stille deg i en situasjon der du er usikker på om du handler ut i fra frykt er:
Hvem tjener egentlig på at jeg tar dette valget? 
Er det virkelig, helt ærlig, noe jeg har behov for?  

Den indre konflikten

Kind living - indre konflikt

Jeg snakker om konflikten mellom hva vi egentlig trenger og hva vi faktisk ender opp med å gjøre. Jeg tror vi i større eller mindre grad samler på ting og jager kortvarig nytelse. Jeg tror vi gjør det for å fylle en tomhet i oss. Jeg baserer denne teorien på min erfaring med avhengighet og selvdestruktiv atferd. En tomhet som aldri vil gå bort. Ikke før vi begynner å tørre å høre på oss selv. Å ta valg i tråd med egne verdier og behov.

Ingen forskning vil kunne fortelle deg at å fortsette å utnytte mennesker, dyr og naturen er en god ide. Så hvorfor gjør ikke flere endringer?

Vi fortsetter å handle i strid med hva som er riktig for oss. I strid med helsen vår og verdiene våre. Vi lukker øynene og fortsetter å lyve til oss selv. Vi later som at vi ikke forstår hvorfor vi ikke føler oss fantastiske. Vi gjør jo bare som alle andre gjør ikke sant?

Ja, men det er mange som ikke har det bra med seg selv. Det er ikke alltid like lett å fange opp det sett utenfra. Jeg tror at denne indre konflikten leder til aggressive handlinger. Til konflikt, vold, angst, depresjon, psykiske og fysiske problemer, stress relaterte sykdommer, selvdestruksjon og verbalt og fysisk holde-seg-selv-og-andre-nede strategier.

For et sted langs linja har mange av oss gitt opp. Jeg tror ikke vi alle går rundt å føler oss dårlige for ingen grunn. Jeg mener grunnen er åpenbar. Hvordan kan vi forvente å føles oss bra? Når vi støtter uetiske industrier og tar valg som skader oss selv både nå og i det lange løp? Det går ikke.

Ikke la andre definere din egenverdi

Kind living - egenverdi

Altfor ofte blir vi lei oss og føler oss mindreverdige når vi ikke får det vi trenger fra andre. Igjen og igjen vurderer vi vår egen verdi i hvordan andre behandler oss. Vi blir besatt i å forbedre oss selv. Pynte på det ytre, skape en falsk identitet. En person andre kan like, sånn at vi endelig kan få det bra. Men sånn fungerer det jo ikke.

Folk er flyktige og de forandrer seg. Folk vokser fra hverandre og relasjoner er ikke noe man kan tviholde på. En relasjon består av to separate parter som begge må aktivt velge hverandre skal relasjonen opprettholdes og være god.

Å forsøke å bli en annen for å bli godtatt er ikke å gjøre deg selv en tjeneste. Vi får det ikke bedre om vi skal late som om vi er noen andre enn den vi er. Vi får det bare verre. Mye verre. For det er egentlig det samme som å fortelle oss selv at vi ikke er bra nok. Den eneste måten vi kan få det bedre på er ved å akseptere den vi faktisk er. På godt og vondt.

Er du fanget eller fri?

Kind living - frihet

Mange er redde for å leve livet ut i fra hva de selv trenger. For igjen handler det om en illusjon skapt av omverdenen, som sier at vi ikke er bra nok. At vi ikke kan stole på oss selv. At vi er avhengig av det ytre skalkeskjulet. Men det er bare tankefeller.

Disse lærte vrangforestillingene er skapt gjennom markedsføring. Men den som velger å opprettholde dem er deg selv. Gjennom vår frykt for å ikke være gode nok som vi er, tviholder vi på det trygge og vante. Det som ikke skaper ubehag, kan gjøre oss upopulære eller skape kontrovers.

Tygg litt på dette. Vil du være en fange? Et offer for omstendighetene? En som må tilpasse deg verden for å passe inn. En som alltid må se deg over skulderen i frykt for å bli avslørt.

Eller vil du være deg selv og være fri? Å vite at du kan takle hva som helst så lenge du er ærlig med deg selv. For ingen kan avsløre noe som ikke er tilslørt. Å være den du er, etterlater ikke noe som må skjules. Når du handler ut ifra dine verdier og ekte godhet kan ingenting felle deg. Slik kan du ta eierskap over ditt eget liv.

Bli din egen bestevenn

Kind living - bestevenn

Sannheten er at din lykke og ditt velvære er ditt eget ansvar. Bare du kan skape en stabil livslang kjærlighet og et vennskap du alltid kan stole på. Til deg selv, som deg selv. Den eneste personen du aldri kan skilles ad med, løpe fra eller unngå – er deg selv.

Slipp forventningene om at andre skal være der for deg og fylle alle dine behov. Livet er ikke som på kino. Ingen er tankelesere. Ingen kommer og redder dagen eller gir deg akkurat det du vil ha. Hvis du trenger noe er du ansvarlig for å fikse det selv. Å bra er det, for det betyr at vi alltid har tilgang på den som kan hjelpe oss med alt.

Det betyr ikke at du skal gjøre alt alene eller aldri be om eller ta i mot hjelp. Det betyr at du er den som er ansvarlig for å handle for å få hjelp fra andre. Hvis du ikke kommunisere hva du trenger får ingen mulighet til å støtte deg i det. Det er derfor ditt ansvar å si i fra og be om hjelp.

Slipp med det samme også dine egne forventninger til deg selv om ditt ansvar for andre. Du er på ingen måte ansvarlig for å fikse livet til andre mennesker. For på samme måte som deg er de ansvarlige for seg selv. De må vær sin egen bestevenn, akkurat som du er din.

«Belønningene» som straffer seg

kind living - fengsel

Vi nordmenn er ekstremt gode på å belønne oss og kose oss. Nytelse er en veldig stor og viktig del av livet. Men det er fort at selve nytelse ikke blir hovedårsaken til at vi “belønner” oss selv. Vi kan fort ty til destruktive belønninger. Når vi føler oss tomme, alene, utenfor, annerledes, stressa, lei oss eller har det vondt fysiske og psykisk.

Vi vil oppleve kortvarig nytelse – eller en pause fra det som er vondt – ved mange destruktive aktiviteter. Overspising, overarbeiding, skjermbruk, shopping, røyking, alkohol, andre rusmidler, selvskading, seksuelle handlinger for å oppnå bekreftelse mm. For mange kan dette utvikle seg til å bli bevisste eller ubevisste mønstre eller avhengighet. Det kan det være vanskelig å bli kvitt, men ikke umulig. Jeg skriver mer detaljert om dette i Downsizing |fra kaos til kontroll.

Hvis vi kan lære oss å huske på at en følelse av å ikke ha det bra ofte handler om at vi ikke handler i tråd med det vi innerst inne mener er riktig, kan vi gjøre noe aktivt for å endre det og dermed har vi mindre behov for symptom-drepende kortvarige “belønninger”.

Å leve på bekostning av andre

kind living - på bekostning av andre

Vi står overfor flere sosiale bevegelser som kjemper for rettigheter i dag. Fremdeles kjempes det for likhet på tvers av kjønn, seksualitet og etnisitet. Det kjempes også en annen viktig kamp. Kampen mot utnyttelse, ødeleggelse, vold og slakt av millioner av dyr, for vår egen nytelse, smak og utseende. Naturen blir tømt for ressurser fortere enn den kan bygge seg selv opp igjen. Det etterlater store land og- havområder ubrukelige og tusenvis av arter utryddes.

Vi prøver å nyte livet, men ubevisst eller bevisst gjør vi det på bekostning av andre mennesker, dyr og naturen. Vi maksimerer forbruket vårt og kaster vekk unødvendige ressurser. Istedenfor å erstatte produkter som skader andre, dele, låne, kjøpe brukt og reparere. Å kjøpe etiske, bærekraftige kvalitetsprodukter som vi virkelig har behov for og kommer til å benytte oss av.

Vi krever for lite av våre produktutviklere og leverandører. Det er vi som forbrukere som har makten. Å støtte en ujevn og urettferdig verden for egen gevinst er aldri bra. Du kan være sikker på at noen ett eller annet sted i næringskjeden, betaler prisen.

Ekte belønning

Kind living - indre belønning

Bli kjent med deg selv, dine verdier og dine behov. Støtt deg selv først. Ta etisk gode valg. Valg, du vet at vil gi deg en ren samvittighet og som igjen vil gjøre deg glad.

Tanker skaper følelser, som skaper handlinger. Lar vi tankene leve sitt eget liv så fortsetter vi i de samme mønstrene og (u)vanene som før. Men en ny bevissthet og nye bevisste handlinger, skaper nye positive tanker og gode følelser også! Vi kan gå fra å ubevisst ledes til å lede selv! Bruk dette til din fordel.

Kind living lever vi når vi lærer å ta oss selv på alvor. Når vi handler ut ifra det som er viktig og riktig for oss. At noe er riktig betyr ikke at det er fritt for ubehag. Hverken for oss som handler eller de som er rundt oss og visa versa, men totalt sett vil du ha det bedre når du vet at du handler ut ifra et felles beste. Å handle ut ifra det vi føler er rett er å behandle oss selv med kjærlighet, godhet og aksept. Da bekrefter vi at vi er gode nok og verdifulle.

Husk å gi deg selv den samme kjærligheten, aksepten og godheten også når du feiler! Det er da du trenger det aller mest. Istedenfor å dømme deg selv fordi du feilet, undersøk heller hvorfor og hva som skal til for at du klarer det neste gang. Slik bygger vi evnen til å være forståelsesfull, kjærlig, god og aksepterende mot andre også.

Når du begynner å leve i tråd med hva som er rett for deg, vil du føle deg mer tilfreds. Du vil legge merke til at du vil få et større behov for å leve et mer optimalt liv. Et mer bevisst og meningsfullt liv. Så kommer gjerne ønske om å gjøre nødvendige endringer og dele din erfaring og kunnskap gjennom å støtte andre i det samme. Du vil kjenne oftere på takknemlighet.

Dette er belønningen din. Belønningen kind living gir deg. Når du virkelig kan begynne å nyte livet uten at det er på bekostning av noen andre. Det er en av de beste følelsene som finnes.

“I didn’t change, I just woke up”

Kind living - ikke alene

Tilsynelatende bryr ikke nok mennesker seg tilstrekkelig til å gjøre endring. Mange snakker om det, men lite skjer. Politikerne våger ikke ta i det i frykt for å miste velgere. Dette er det ubehagelige, sorgen ved det å våkne opp. Man føler seg utrolig hjelpesløs som en enkeltstående person i verden. Det er da du må huske på at du ikke er alene. Du er en del av helheten og din jobb er å ta deg selv på alvor først. Sekundært er det å komme sammen med andre og bidra til kollektiv endring.

Finn støtte hos likeverdige, men unngå å falle ned i en negativ spiral. Det skjer mye bra også. Forsøk å ha fokus på hva du kan endre, og akseptere at noe er utenfor din kontroll. Vær ærlig med deg selv. Om hvor mye du kan gjøre. Gjør noe du trives med. Ingen er tjent med at du brenner deg ut.

Mange som gjør en stor endring i livsstil, sier ofte “I didn’t change, I just woke up”. Plutselig, av ulike årsaker har de blitt bevisste på eller opptatt av noe som de tidligere ikke visste at foregikk. Likevel er alle rundt dem de samme. De strever kanskje med å forstå vår nye “identitet” som utspiller seg gjennom måten vi ser verden på. Da er det lett å havne i den situasjonen jeg beskrev tidligere. At man plutselig ikke passer inn lengre og vi tyr til destruktiv symptomdempende strategier.

Våre prioriteringer, verdier, ønsker og mål har endret seg. Selv om det kan kjenner ensomt ut, så er det en uunngåelig utvikling. I riktig retning. Omring deg med andre som forstår, støtter og er oppløftende.

Hvordan håndtere de som ikke forstår?

Kind living - forståelse

Når noen gjør en plutselig endring kan det få utenforstående til å føle seg forlatt, uviktig, ikke bra nok. Våre nye meninger og handlinger kan virke truende mot andres identitet og møtes derfor ofte med motangrep eller rettferdiggjøring. Når vi hører etter merker vi ofte at disse rettferdiggjøringene ikke holder mål. De er tomme for logikk og godkjente poeng.

Det som kjennetegner Kind living er nettopp at det ikke krever noe motangrep. Det er enkelt og forklare. Det er rotet i dine verdier og hva som er viktig for akkurat deg. Det er ikke noe noen kan argumentere mot. Det kan skape en separasjon mellom oss og de vi er nære, som kan oppleves vanskelig. Vi får fort en merkelapp som bedreviter, aktivist, ekstremist. Ganske ironisk når vi handler ut i fra godhet. Våre valg gir andre muligheten til å få en bedre fremtid. Vi får sjelden en takk for det, men kjenn på hvor godt det er for deg å vite at du bidrar!

Den beste måten å møte dette på er gjennom vennlighet, respekt, ydmykhet, åpenhet, ærlighet og forståelse. Husk at vi var akkurat der de er nå. Det ikke er din oppgave å jobbe for at alle skal like deg. Du er den du er, og du er autentisk, ærlig og deg selv. De som ikke forstår verdien i det, vil du uansett ikke bruke energi på å ha i livet ditt. Noen vil kanskje komme etterhvert. Noen trenger tid til å prosessere og finne ut av mange av de tingene som du vet allerede. De trenger å gjøre det på sin måte, på sin tid og følge sin egen vei.

Hvordan håndtere sorg?

kind living - sorg

En slik oppvåkning kan utløses av mange ting. Den kan komme gradvis eller plutselig som en ren aha opplevelse. Vi kan først bli sjokkert når vi innser hvordan ting henger sammen. Vi kan gå inn i en periode med sorg fordi vi innser hvor “feil” vi har handlet. Vi angrer oss. Dette er vanlige reaksjoner på en slik såkalt oppvåkning.

Sorg er en naturlig reaksjon og den skal vi tillatte, men det er viktig å ikke bli igjen i sorgen. Vi må lære oss å tilgi oss selv, fordi vi ikke visste bedre. Hadde vi visst bedre hadde vi gjort bedre. For noen kommer denne oppvåkningen tidlig i livet. Allerede som små barn. For andre skjer det ikke i det hele tatt. Det er noe vi må respektere og forstå. Vi kan bare endre oss selv og være eksempler for andre. Vi kan spre kunnskap og gjøre vårt beste, men til syvende å sist har folk ansvaret for seg selv. Heldigvis. For vi har nok med oss selv.

Ta ansvar for deg selv

Kind living - ansvar

Ta ansvar for dine tanker, hva du tror på og hva du gjør. Vår egen overlevelse avhenger ikke av å være enige med de som har mest makt. Vi må ikke henge oss på og støtte negative systemer, bedrifter eller folk. Kroppen vår er en intelligent maskin. Den vil fortelle deg hva som er rett og galt om vi gidder å høre etter. Ingen kan ha det bra om de bidrar til utnyttelse, smerte og ødeleggelse av mennesker, dyr eller natur.

Vår dårlige samvittighet lusker alltid under overflaten. Det er derfor du kjenner på en lettelse, en glede og takknemlighet når du tar gode valg. Da handler du i tråd med dine egne verdier. Det som er rett og det føles alltid bra på sikt. Selv om det kan være skummelt å kaste seg ut i det med en gang går det bra. Som å sette grenser rundt seg selv. Vanskelig i starten, men godt etterhvert.

Kollektiv skyld

kind living - kollektiv skyld

Noen sa en gang at om ingen stiller spørsmålstegn ved din oppførsel så gjør du mest sannsynlig noe feil. Det er så mye lettere å opprettholde passiv, negativ og destruktiv atferd om vi ikke er alene i det. Det kalles kollektiv skyld. Det bidrar til en normalisering.

Vi bruker andres deltagelse som rettferdiggjøring, usynliggjøring og ubetydeliggjøring av våre valg. Men det hjelper ingen. Kroppen din vet, sjelen din vet og dypt nede så vet du også. Som jeg har beskrevet tidligere er min teori er ganske enkelt at dette er hvorfor vi ikke har det bra! Fordi vi handler ikke i tråd med våre verdier, vår grunnleggende godhet. Vi vet egentlig at vi gjør noe som ikke er riktig, men det er lettere å følge strømmen enn å skille seg ut.

Du er ene og alene ansvarlig for dine intensjoner og handlinger. Hvis ikke intensjonene dine er rene, så vil du ikke føle deg bra. På den måten skader du deg selv. Selv om selvdestruksjon i første omgang er ødeleggelse av din egen lykke, så fratar du også andre muligheter. Muligheter til å motta din kjærlighet og de gavene som bare du kan gi og dele med verden. Å det er trist, fordi vi trenger hverandre. Tørr å være en som skiller deg ut. Stol på deg selv og være ekte.

Alle gjør så godt de kan

kind living - alle gjør så godt de kan
Alle gjør så godt de kan. Med de ressursene, de erfaringene og den kunnskapen de har tilgjengelig. På gjeldende tidspunkt. Hadde de kunnet bedre, hadde de gjort bedre.

Ingen forsøker med vilje å ødelegge for deg fordi de hater deg. Alle strever med sitt og takler frykt og vanskeligheter på ulike måter. Dessverre går det ofte ut over de som står i skuddlinjen. Det positive i det, er at det gir deg en mulighet i å se hva du vil ta avstand fra.

Hvilke grenser du må implementere for å nettopp ikke stå midt i brannen hver gang. Du lærer hvordan du ikke vil løse ting. Det gir deg også en mulighet til å øve på godhet på tross av omstendighetene. For øvelse gjør mester. Øv på å respondere, ikke reagere. Tenke, før vi handler.

Alle prøver bare å overleve på den eneste måten de kan. Det er derfor de ikke kan være ansvarlig for din velvære, din lykke. Det er opp til oss som vet dette og lede vei, den gode veien. Gjennom kind living.

Fortell deg selv igjen og igjen om du må. «Det handler ikke om meg». Hvis du i tillegg kan lene deg på vissheten om at dine intensjoner har vært gode. At du ikke har ment noen skade, så blir det enda lettere. Men ikke la det motsatte hindre deg heller. Alle gjør feil. Aksepter, tilgi og gå videre.

Godhet er magisk

kind living - magi

Føles det ikke bra å gjøre noe bra for deg selv og andre? Når du velger å leve et snilt liv med gode intensjoner og et åpent sinn, vil ting falle på plass. Du vil få øye på nye muligheter. Plutselig blir livet mer synkronisert. En venn du har tenkt på dukker opp med en ide. Plutselig får du tid til et prosjekt du har hatt lyst til å fokusere på lenge. Ting løser seg, men kanskje ikke på den måten du i første omgang forventet.

Godhet er ren magi. Godhet ber oss om å følge hjertene våre, og deretter vil alt annet følge på. Det er noe veldig befriende i å kun ha en eneste agenda. Godhet. Godhet til deg selv, til dine medmennesker, til dyrene og til jorda. Ekte godhet vil kunne skape friksjon og debatt. Av den nødvendige typen som trengs for å skape positivt og nødvendig endring i verden.

Men godhet kan aldri argumenteres vekk. Det står det stødigst av alt. Rotet i ditt eget hjerte. Godhet er den friheten jeg alltid lette etter. Friheten i å ta et aktivt bevisst ansvar for å stole på meg selv og det som føles rett, og til å møte meg selv og andre med respekt, ydmykhet, forståelse og kjærlighet.

Make a momentum

Kind living - make a momentum

Når vi ikke har det bra ender vi ofte opp med å skylde på andre eller å tvile på oss selv. Vi leter etter årsaker til hvorfor vi ikke har det bra. Denne følelsen av at noe ikke er riktig eller at noe er «off» er ofte kroppen vår som forsøker å fortelle oss at vi ikke bør leve slik vi gjør lenger. Det er den indre konflikten vi føler på. Vi gjør noe, men vi resonnerer ikke lengre med de gamle vanene våre. Vi trenger å løse opp i dette ubehaget.

Vi trenger å tilgi oss selv for det som har vært og finne nye vaner. Vi må være åpne for nye ting. Alle tegnene er her for å motivere deg til endring. For ditt eget velbefinnende, for alle levende skapninger, for naturen og for verden som helhet. Du har makten til å velge.

Det er ingen konkurranse som holder oss tilbake når vi velger kjærlighet som vår vei og godhet i hver handling. Start med å gi godhet til deg selv – gi deg selv tid og forståelse – og deretter – jobb sammen med andre for å få til større forandringer! Make a momentum!

Takk for ditt bidrag

kind living - takk

Tusen takk for at du har brukt av din tid for å lese om Kind living. Jeg håper det både gav deg noen tankevekkere. Noen nye innsikter. Kanskje til og med gjorde deg frustrert og forvirret underveis. Forhåpentligvis har en del blitt klarere.

Hvis endring ikke krevde å gå utenfor komfortsonen, hadde alle gjort det. Likevel trenger det ikke å være så vanskelig som vi tror. Det krever mot å se ting i nytt lys og utfordre det vi tror vi vet og hva vi tror er riktig for oss.

Min oppfordring er at du øver på å stole mer på deg selv. Følg den berømte magefølelsen. Gjør justeringer for å klare å leve mer i tråd med hva som virkelig betyr noe for deg. Uansett hvordan det ser ut og hva andre sier.

Det krever noe av oss skal vi leve autentisk. Vi må stille spørsmål, undersøke og spise ordene våre. Igjen og igjen vil vi finne ut at vi har tatt feil. Men det er greit. Det er sånn det skal være.

Om det hjelper så kan jeg love deg en ting. Du vil ikke finne en ondskapsfull, defekt person i din leteaksjon etter ditt sanne jeg. Alle er gode på bunn. Du er god i bunn.

Uansett hvor mye feil du mener du har gjort tidligere, så fortjener du å ha det bra. Du fortjener å gi og motta godhet. Du betyr noe. Du er viktig og ditt bidrag betyr mye.

Tusen takk!

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Innlegg kommentarer