Livets hjul | Et verktøy for vekst

Hvordan har du det egentlig?

Hver gang noen spør meg hvordan jeg har det eller hvordan det går, synes jeg det er vanskelig å svare på det. For hva er svaret på det? Vi svarer som regel enten ut fra hvordan vi føler oss der og da, hva som har skjedd i det siste eller hvordan vi vurderer livet vårt akkurat nå med både positive og negative ting i minnet.

Kanskje svarer vi ut fra positivisme, realisme, pessimisme eller optimisme – eller en blanding. Hvordan vi har det kan ikke egentlig beskrives med et enkelt ord fordi det gjerne innebærer en større vurdering. Hva som er med i vurderingen vår og hvilke briller vi ser på verden med vil også variere fra person til person.

Hvorfor kartlegge hvor fornøyde vi er?

Ingen av oss kan unnslippe selvutvikling. Det er en prosess som skjer uansett om vi er den bevisst eller ikke. Vi faller, lærer, justerer og vokser og dette gjentar seg igjen og igjen. Istedenfor å la seg ubevisst flyte med som om vi ikke har noe valg, kan vi velge å ta styringen over det vi kan kontrollere.

En opplevelse av å ta ansvar og ha kontroll, oversikt og en plan er for mange et gode som bidrar til økt ro, trygghet, stabilitet, økt opplevelse av selvbestemmelse og valgmuligheter og det hjelper på selvtilliten.

Det er mye som er utenfor vår kontroll, og dette må vi gi slipp på. Poenget er å ta grep der vi kan for å få mest mulig ut av livet. Vi kan hjelpe oss selv gjennom livet ved å finne ut av hva som gir oss glede og mening og fokusere på det.

Hva er livets hjul?

Livets hjul er et enkelt og mye brukt visuelt verktøy hvor du vurderer de ulike områdene av livet ditt ut fra hvor fornøyd du er med hvert enkelt område. Når du er ferdig med det vil du få en tydelig oversikt over hvilke områder av livet ditt du kan ha mer fokus på å forbedre. Deretter kan du sette deg mål og jobbe mot dem.

Jeg anbefaler mirkromål, men du bestemmer selv hva som passer best for deg. Hvorfor skal du bruke tid på vurdering, planlegging og forbedring? Er vi ikke gode nok som vi er? Jo. Men det handler ikke om at du skal bli en annen person eller at du ikke er bra nok som du er.

Det handler om at du kan påvirke omgivelsene dine gjennom valgene du tar. Hvordan du legger opp dagene dine for å gi deg selv en bedre hverdag og få tilgang på alle de tingene som gjør nettopp deg godt. Som jeg alltid sier. Du er den viktigste personen i ditt liv.

Livets hjul steg for steg

Livets hjul består av en sirkel som inneholder 10 mindre sirkler. De ulike sirklene symboliserer ulike poengsummer. Midten av hjulet representerer 0, og den ytterste streken av hjulet representerer 10.

Steg 1: Oppsett av livshjulet

Hjulet skal bestå av 8 ulike områder som til sammen skal representerer balanse i livet ditt. På den måten blir ingen bli hjul like, fordi noen områder vil bety mer enn andre for noen. Ved å dra en strek fra midten av hjulet og ut til ytterkanten kan du lage de ulike områdene så store eller små som du selv vil. Start med å gjøre dette.

Tilpasning: Du kan også velge å ha områdene like store dersom du ikke ønsker å bruke ekstra tid på å reflektere rundt hvilke områder som er viktigere enn andre og hvorfor. Du vil likevel få en fin oversikt over områdevurderingene.

Områdene er (men kan tilpasses for å bedre passe inn i ditt liv):

 1. Hjem
 2. Karriere
 3. Partnerskap/sosial status
 4. Privat økonomi
 5. Fysisk og psykisk helse og trening
 6. Venner og familie
 7. Personlig vekst og læring
 8. Aktiviteter, fritid og livsutfoldelse

Steg 2: Vurdering av områdene i livshjulet

Spør deg selv noen spørsmål for hver kategori:

 1. Hvor er jeg nå? Hvor fornøyd er jeg med dette området av livet mitt? 

Gi poeng utifra hvor fornøyd du er med området ved å fargelegge eller fylle ut området med like mange runder som poeng.

 1. Hva står i veien for meg? Hvorfor valgte jeg akkurat den poengsummen?

Hva ligger bak min vurdering? Hvis lav poengsum – Hvilke behov blir ikke dekt?

 1. Hva må jeg gjøre? Hva må til for at jeg skal klare å øke poengsummen på det området?

Hva kan jeg gjøre selv, få hjelp til? Hvem kan hjelpe meg? Hva er utenfor min kontroll?

Steg 3: Handling basert på livshjulet

Nå har du fått en god oversikt over hva som er viktig for deg. Hva som er utfordrende og som står mellom deg og det å få det bedre. Hva du kan gjøre selv, hva du kan få hjelp til og eventuelt hvem som kan hjelpe deg. Da er det på tide å planlegge hva du skal gjøre med det du nå vet. Sett deg noen mål for å forbedre et eller flere områder – gjerne mikromål!

Hvis du har lyst å forsøke et annet kartleggingsverktøy basert på behov, sjekk ut Behovshjulet – også med nedlastbart arbeidshefte her.

Lykke til!

Last ned arbeidshefte

Synes du dette hørtes gøy ut? Vi har laget et arbeidshefte til deg som inneholder båder livshjulet og en egen seksjon for mikromål. Du kan laste ned arbeidshefte her:

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Innlegg kommentarer