5XWIN | Strategi for bærekraftig konseptutvikling

5XWIN er et system bestående av to deler. En filosofi (eller en tankegang) og et systematisk verktøy for bærekraftig konseptutvikling. Det er en del av Greenseed Norges fem ledestjerner, hvorav de påfølgende er: verdigrunnlaget, de etiske retningslinjene, visjon og formål. 5XWIN ble skapt ut ifra dialoger rundt våre ledestjerner og bevisst, bærekraftig livsstil og konseptutvikling.

Når vi i Greenseed Norge begynte å jobbet med konseptutvikling var det en ting som var sikkert. Vi ville ikke reprodusere systemer som ikke fungerte for jorda, befolkningen og fremtiden. Det var helt utelukket å skape verdier på bekostning av noe eller noen andre, fordi det rett og slett ikke er bærekraftig. Derfor skapte vi sammen 5XWIN. Systemet som skulle sikre at Greenseed Norge bedrev bærekraftig konseptutvikling.

5XWIN som filosofi

Man kan på mange måter si at 5XWIN er basert på livsstilen Kind living og vegansk filosofi. Vår definisjon på Kind living har mye til felles med hva vi definerer som ekte bærekraft. Kind living handler om at vi ikke er separate entiteter, men en del av en større gjensidig påvirkelig helhet. Både positive og negative handlinger påvirker fellesskapet og vi tror vi har det best når vi ikke bidrar til å skade oss selv, andre eller felles ressurser. Direkte og indirekte. Bevisst eller ubevisst.

Videre har livsstilen som målsetning at man jobber med å ta bevisste og aktive valg basert på hva som fører til det mest positive utfallet for fellesskapet og at man forhindrer eller reduserer negative utfall for fellesskapet når det er mulig. Det som er helt sikkert er at vi alle i mye større grad enn i dag kan ta bedre valg som fører til mindre ødeleggende konsekvenser for fellesskapet!

Bare via å ta kontroll på vårt eget forbruk og velge mer bærekraftige matvaner kan vi gjøre en enorm forskjell. På samme måte som forbrukerne må lære seg å bli bevisste, må bedriftene lære seg det samme. Hvis forbrukerne etterspør bedre varer og tjenester kan bedriftene støtte dem i å velge en mer bevisst livsstil gjennom bærekraftige tilbud, varer og tjenester og motsatt.

Forskjellen på 5XWIN og Kind living

Vi skal leve og vi skal produsere. Men vi skal gjøre det med hodet og hjertet. Da gjelder det for bedriftene å henge seg på den bevisste tankegangen også, for det er mer lønnsomt på alle plan for oss alle.

Både positive og negative handlinger påvirker fellesskapet, og nettopp dette faktumet gjør at vi kan handle bevisst. Ikke bare for unngå å ta dårlige valg, men for å aktivt velge et bedre alternativ. Men hva om et bedre alternativ ikke finnes? Da må vi skape det selv! Det er der 5XWIN kommer inn å tar det enda et skritt lenger enn både Kind living og det å være veganer. Gjennom å aktivt skape fordeler.

5XWIN som filosofi

5XWIN som filosofi handler om å være bevisste på at alle valg har en konsekvens for fellesskapet. Derfor kan vi ikke utelukkende forebygge og redusere negative utfall eller velge det mest positive utfallet, men også skape nye løsninger med større felles gevinster for alle!

5XWIN som verktøy

5XWIN filosofien forteller oss at det er mulig å skape en mer bærekraftig fremtid. Fordi vi kan påvirke utfall gjennom valgene vi tar, kan vi også styre dem i en retning som er positiv for fellesskapet og vi kan skape felles fordeler. Vi trengte en hensiktsmessig inndeling for å enklere kunne arbeide aktivt, bevisst og systematisk med å skape gevinst i praksis. Vi baserte inndelingen på de gruppene vi ofte internt trekker frem i dialoger omkring bærekraft. Slik ser den ut:

5XWIN inndelingen

  1. Individet (Enkeltmennesket og oss selv.)
  2. Samfunnet (Hele jordas befolkning, fellesskapet, frivilligheter, grupper.)
  3. Dyrene (Alle levende skapninger som er ikke-menneskelige.)
  4. Naturen (Jorda, felles ressurser og hele økosystemet.)
  5. Bedriftene (Private, kommersielle, offentlige og kommunale selskaper og aktører.)
5XWIN som verktøy gjør det mulig å skaper gevinster i felleskap med eller på vegne av individet, samfunnet, dyrene, naturen og bedriftene gjennom bærekraftige løsninger. Team Greenseed

5XWIN i praksis

5XWIN i praksis
5XWIN handler enkelt forklart om å skape positive gevinster for fellesskapet som helhet gjennom nye løsninger, produkter og tjenester. Bærekraftig konseptutvikling i praksis. Team Greenseed

Det kan absolutt være utfordrende og jobbe etter verdier og etikk, fordi vi ikke vet alt eller har tilgang på alt av informasjon. Men det handler om å tørre å ta i det som er vanskelig å bli enige om. Tørre å stille spørsmål og å ta feil. Se på en sak fra flere sider. Gå i dialog og ta diskusjonen for å finne bedre løsninger sammen med andre. Det handler om å bruke seg selv og sin egen magefølelse og stole på seg selv. Det handler om å anerkjenne at andre kjenner seg selv best, og snakke direkte med dem om det som påvirker dem.

Man kan være uenig i hvilke konsekvenser man mener enkelte valg får. Det er greit. Da må man samle alle faktaene på bordet. Om man må begynne å forsvare et valg istedenfor å forklare det, tenker jeg at det er et tegn på at det ikke tydelig lyser gjennom at det er det beste for alle parter.

Skape, skape, skape

Hver gang vi skaper et nytt konsept eller går i gang med et nytt prosjekt bruker vi 5XWIN systemet og inndelingen aktivt. Vi setter opp ideene våre og sjekker kategori for kategori hvilke fordeler og eventuelle ulemper de gir til individet, samfunnet, dyrene, miljøet og bedriftene.

Hvis vi ser at ideen bidrar til en negativ konsekvens for noen forteller det oss at her må vi endre på noe. Fordi ekte bærekraft alltid handler om gevinster for alle deler av helheten og ikke på bekostning av andre. På kort sikt, men også på lang sikt.

Hvis vi føler at en gruppene ikke får en stor nok gevinst så kan vi bare skaper en større! Det kan også være i form av ulike bidrag, gjennom frivillighet eller gjennom nye grønne prosjekter.

De beste løsningene finnes ikke enda

5XWIN - bedre løsninger må skapes

Det handler altså ikke om å finne mindre dårlige valg, men om å sette fordelene opp mot ulempene å finne nye og bedre løsninger! Det handler om å vite når en skal snu seg å gå vekk fra de som ikke vil forbedre, endre eller gjøre tiltak for å skape en bedre fremtid. Fordi vi alle er en del av helheten, vil enhver bærekraftig handling for en part føre til en positiv ringvirkning for de andre partene. Er ikke det fantastisk?

Det handler om å ikke få jobbe med alle man trodde man ville jobbe med, men å få jobbe med folk som viste seg å være en enda bedre match istedenfor. Fordi det som er rett kan ikke tvinges frem, det skjer helt naturlig hvis vi er åpne for det.

Det handler om å gjøre feil, lære og justere. Det handler om å vite hvem man er og hva man står for som individ og bedrift, slik vil man tiltrekke seg likesinnede og få til så mye mer enn man kunne drømt om. Det handler om å være bevisst og ikke selge sjela si for penger eller fame!

Stjel gjerne strategien! (Bare husk å kreditere!)

Lykke til!

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Innlegg kommentarer