Coaching

Hva er coaching?

Coaching kan beskrives som en utforskende samtale hvor fokuset er på kundens tematikk og hvor prosessen er kundestyrt. Jeg som coach vet og stoler på at alle kan finne sine egne svar og sin egen vei, med litt støtte. I coaching legger en god coach helt vekk sin egen agenda anser kunden som eksperten på seg selv og sitt eget liv. Det betyr at du avgjør hva vi skal fokusere på og styrer retningen på samtalen og du vil aldri oppleve å bli presset videre inn på et tema uten at du ønsker det selv. Tema er selvvagt og kan f.eks. være en utfordring, noe du ønsker å endre, forstå eller finne bedre løsninger på.


Hva er forskjellen på coaching og en vanlig samtale?

Vi har vel alle opplevd å forsøke å ha en samtale med noen om noe viktig eller vanskelig, hvor den andre parten uoppfordret begynner å dele ut råd, meninger og inntar en ekspertrolle eller hvor de forsøker å «fikse» problemene for deg. Ikke sjelden opplever vi at andre kan forsøke å overtale deg til å ta valg som de tror er best. Problemet med dette er at du ikke får eierskap til valgene fordi svarene ikke kommer fra den som betyr noe- nemelig deg selv. Plutselig minimeres du fra kompetent beslutningstaker til en «case», noe som kan gi en følelse av underlegenhet eller mislykkethet som ikke akkurat motiverer til problemløsning eller endring. Selv om det sjelden er vondt ment fra den du snakker med, er det ikke en konstruktiv måte å jobbe med endring på.


Hvordan foregå en coaching samtale?

En coaching samtale kan gjennomføres ansikt til ansikt, over onlinesamtale eller telefon. Tiden forhåndsavtales. Du velger selv tematikk og jeg hjelper deg å utforske ved å stille spørsmål og ved å lytte til deg kan jeg hjelpe deg å klargjøre hva som er riktig for akkurat deg. Vi kan ta i bruk verktøy som spørsmål, visualisering, fordeler og ulemper, perspektivering, anerkjennelse mm. Det finnes ingen fasit på mennesker, fordi vi alle er unike og vi endrer oss kontinuerlig. Det jeg er trent i er nettopp å være ditt verktøy på veien til dine egne løsninger. Veien dit blir til mens vi går, og du styrer hva vi går inn på.


Hvem passer det for?

Coaching passer for alle. Det krever ingen kvalifikasjoner for å kunne gå til en coach. Ikke alle er så heldige å være omringet av venner eller familie som virkelig kan lytte til deg, se deg, forstå deg og høre på deg. Ikke alle har gode problemløsere å sparre med. I endringsprosesser er det viktig å sørge for at man har mennesker som kan heie på deg og som stoler på at du kan få det til. Å gå til en coach som du vet vil støtte deg og bistå deg i å finne din vei og dine svar kan være en god investering. En som ikke vil gi deg råd eller snu samtalen om til å handle om seg selv, men som ønsker å hjelpe deg å tydeliggjøre hva som er viktig og riktig for deg. En som har tid, fokus  og forpliktet seg til å bistå deg.


Hvilke temaer kan vi jobbe med?

Du bestemmer selv hvilke temaer du vil jobbe med og det finnes egentlig ingen begrensning. Man kan snakke om alt. Mange kan trenge en sparringspartner, noen kan trenge et rom der det er lov å bare komme å være seg selv og bli sett og hørt. Noen trenger hjelp med å sortere, vektlegge og finne verktøy for å takle livet på en bedre måte. For noen er relasjoner strevsomt og kjernen til mye uro og frustrasjon. Temaer er ubegrenset men her er likevel et utvalg av temaer til inspirasjon:

 • Karriere eller studier
 • Tydeliggjøring av ide, prosjekt eller konsept
 • Livsmestring
 • Valg, store eller små
 • Relasjoner til deg selv og til andre
 • Konflikter
 • Kommunikasjon
 • Sårbarhet
 • Tanker og følelser
 • Dårlig selvfølelse eller selvtillit
 • Livsstilsendring
 • Traumer
 • Sorg og tap
 • Avhengighet
 • Destruktiv atferd / konstruktiv atferd
 • Uvaner / danne nye vaner
 • Frykt, uro og bekymringer
 • Motivasjon og målarbeid
 • Verdier, livssyn

Hva er forskjellen på en coach og en terapeut?

En coach er ikke en erstatning for fagutdannet helsepersonell, som fastlege, psykolog eller andre i spesialhelsetjenesten og vi arbeider ikke med terapi eller behandling. En coach kan likevel for mange være et fint supplement og som en del av en helhetlig behandling- og livsmestringsplan. En coach kan ikke skrive henvisninger eller resepter på medikamenter, men kan hjelpe og støtte deg som synes det er vanskelig å kontakte fastlege/behandler på egenhånd. Vi kan også samarbeide med øvrig behandlerapparat dersom du selv ønsker dette.


Har jeg taushetsplikt?

Ja, før vi begynner signere vi kontrakt og en taushetsplikt avtale. Det betyr at jeg ikke kan dele din informasjon med noen andre. Det betyr også at jeg ikke kan hilse på deg hvis vi ser hverandre utenfor coachingen, med mindre du selv ønsker det. Det er viktig for meg å sørge for at du føler deg trygg og ivaretatt hos meg og du kan være trygg på at det vi deler blir mellom oss. Motsatt vei står du fritt til å snakke med andre om dine opplevelser med og i coaching.


Priser

Enkel samtale 45 minutter

600,-

En enkeltsamtale med fokus på selvsalgt tema. Vi jobber med det du vil der og da.

Pakke på 4 samtaler

2100,-

For deg som står overfor veivalg og ønsker sparring/klargjøring og kort oppfølging.

Pakke på 8 samtaler

4100,-

For deg som ønsker å gå dypt inn i tematikken og vil måle resultater over tid. Tema kan være fast eller endres underveis.

Medlemskap 2 samtaler/mnd

1100,-

For deg som ønsker å gå dypt inn i tematikken og vil måle resultater over tid. Tema kan være fast eller endres underveis.


Kontakt meg for å sette opp time/løp