Happy World | Frivillig organisasjon

Happy World er en frivillig organisasjon som ble etablert i 2020. Organisasjonens formål er å tilby tjenester og aktiviteter som fremmer personlig og sosial bærekraft for alle gjennom blant annet gratis ressurser og lavterskeltilbud. Vi ønsker å tilby samtaler, kurs, workshops. Organisasjonen søker å samarbeide med kommunale og komersielle bedrifter, frivillige, privatpersoner og ildsjeler som ønsker å bidra til et bedre og friskere samfunn.