Happy World

Personlig bærekraft for alle

Happy World er en frivillige organisasjon som ble etablert i 2020. Organisasjonens formål er å tilby tjenester og aktiviteter som fremmer personlig og sosial bærekraft for alle gjennom blant annet gratis ressurser og lavterskeltilbud. Vi ønsker å tilby samtaler, kurs, workshops. Happy World søker å samarbeide med kommunale og kommersielle bedrifter, frivillige, privatpersoner og ildsjeler som ønsker å bidra til et bedre og friskere samfunn.