Ragnhild Sæter

Elin, du er så reflektert og ryddig. Når jeg fikk coaching av deg så opplever jeg at du virkelig tar meg på alvor og hjelper meg sette ting i perspektiv på en utrolig måte. Veldig hyggelig opplevelse.