Rita Kristiansen

Du er veldig dyktig til å virkelig lytte, samt å være fullt og helt tilstede under coachingen. Jeg opplevde at jeg kom i kontakt med mitt indre landskap ved flere anledninger og det ga meg nye innsikter. Opplever også at du har stor innsikt om livet generelt og at du gir av seg selv. Du er som skapt for å coache.